Uitleg: liter eenheden omrekenen

Inleiding

Om een hoeveelheid vloeistof aan te geven, kun je gebruik maken van een liter eenheid. Bij medisch rekenen gebruik je bv de eenheid liter als het een grotere hoeveelheid is en bv de eenheid milliliter als het om een kleinere hoeveelheid gaat.

Maar wat als je in een voorschrift een andere eenheid hebt dan op je spuit / maatbekker / verpakking staat? Dan zal je hoeveelheid om moeten rekenen.

Schaal

Het begint met het kennen van de liter eenheden schaal. Tussen de haakjes staan de meest gebruikte afkortingen.

liter (l) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) 

Een liter is gelijk aan 10 deciliter.  Ieder eenheid is 10 zo groot als de volgende eenheid in de schaal. Een milliliter is 1 / 10 (0,1) centiliter.  Ieder eenheid is  1 / 10 zo groot als de voorgaande eenheid. 

Een geheugensteuntje (ezelsbruggetje):

Naar Rechts is keeR 10 en naar Links deeL je door 10

Voorbeelden: 

Hoeveel  centiliter is  2 liter?

Eerst het aantal stappen bepalen in de schaal: van liter naar centiliter is 2 stappen.

Je gaat naar rechts ( Rechts is keeR) dus x 10 en nog een keer x 10.   x 10 x 10 = x 100

Dus 2 liter = 2 x 100 centiliter  = 200 centiliter

Hoeveel centiliter is 1,3 milliter?

Eerst het aantal stappen bepalen in de schaal: van milliliter naar centiliter is 1 stap.

Je gaat naar links ( naar Links deeL je )  dus / 10 

Dus 1,3 mililiter = 1,3 / 10 centiliter  = 0,13 centiliter

Druppels

Een milliliter is niet veel vloeistof en is al lastig af te meten. Er is een kleinere eenheid die je gemakkelijker kunt af meten: druppels. Wij rekenen met 20 druppels per milliliter. Om van of naar druppels om te rekenen ga je altijd langs milliliter.  Heb je een hoeveelheid in druppels deel dan eerst door 20  om naar milliliter te gaan. Moet je naar druppels ga dan eerst naar milliliter en doe dan x 20 om naar druppels te gaan.

Voorbeelden:

Hoeveel  centiliter is  5 druppels?

We starten met druppel dus eerst om rekenen naar milliliter. Deel daarom door 20.

5 / 20 = 0.25 milliliter

Eerst het aantal stappen bepalen in de schaal: van milliliter naar centiliter is 1 stap.

Je gaat naar links ( naar Links deeL je )  dus / 10 

Dus 0,25 mililiter = 0,25 / 10 centiliter  = 0,025 centiliter

Hoeveel  druppel is  0,5 milliliter?

Eerst het aantal stappen bepalen in de schaal: van milliliter naar milliliter is 0 stappen.

We starten met druppels dus eerst om rekenen naar milliliter. Deel daarom door 20.

5 / 20 = 0.25 milliliter

Dan het aantal stappen bepalen in de schaal: van milliliter naar milliliter is 0 stappen.

0 stappen betekent geen keer of delen 

Dan nog naar druppels:  0,25 * 20 = 5 druppels

Ga terug om te oefenen oefenen